อบจ.ชลบุรี ส่งมอบสนามกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา (17 สิงหาคม 2563) บาทหลวงภัทรพงษ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้นำบรรดานักเรียน และบุคลากรมูลนิธิ ร่วมให้การต้อนรับ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสเดินทางมาทำพิธีส่งมอบสนามให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา อย่างเป็นทางการ หลังจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ทำเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซมสนามกีฬาของทางโรงเรียน ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ จากที่ก่อนหน้านี้สภาพของสนาม ชำรุดทรุดโทรม มีการยุบตัวของสนาม และระดับทางลาดของเดิม ไม่สะดวกกับการใช้งานจริง เนื่องจากมีลักษณะที่สูงชันเกินไป

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1.6 ล้านบาท ในการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาและรั้วสนามกีฬา ให้มีความเหมาะสม พร้อมใช้งาน และรองรับกิจกรรมกีฬาต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถและทักษะทางด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพ โดยในอนาคตเตรียมจัดทำหลังคาคลุมสนาม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา ตั้งวัตถุประสงค์ไว้

หลังได้เวลาบรรดาแขกผู้ทีเกียรติได้ร่วมถ่ายภาพร่วมกันตัดริบบิ้นเพื่อเปิดสนามอย่างเป็นทางการ พร้อมถ่ายรูปหมู่ที่บริเวณสนาม และร่วมทดสอบสนามโดยการโยนลูกบาสลงห่วง ขณะที่นั่งรถวิลแชร์ ซึ่งสนามดังกล่าวถือว่าเป็นสนามที่นักกีฬาวีลแชร์บาสเก็ตบอลใช้เวลาว่างเพื่อซ้อมกันบ่อยครั้ง