เจ้าท่าพัทยาเผยนักท่องเที่ยวพุ่งหลังเปิดประเทศ แห่เที่ยวเกาะล้านวันธรรมดาร่วมครึ่งหมื่น อธิบดีฯ สั่งเข้มความพร้อมของเรือ

นายเอกราช คันธโร ผู้

Read more