+ชุมชน

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดพิธีมิสซา รำลึกคุณพ่อเรย์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิพระมหาไถ่

ที่ศูนย์ประชุมพระมหาไถ่ (17 สิงหาคม 2563) บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เป็นประธานในการประกอบพิธีมิซซา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณพ่อเรย์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยตลอดเดือนสิงหาคมของทุกปี มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดกิจกรรม “สิงหาคม เดือนคุณพ่อเรย์” ขึ้น ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย นั่นคือ “มิสซารำลึกถึงคุณพ่อเรย์” เนื่องจากว่าในปีนี้ สถานการณ์โควิด -19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่ดังนั้นในเรื่องของมาตรการในการเว้นระยะห่างยังคงเป็นมาตรการที่หลายๆหน่วยงานให้ความสำคัญ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปีนี้ทางมูลนิธิคุณพ่อเรย์จึงได้ดำเนินการจัดพิธีมิสซาขึ้นที่บริเวณภายนอกห้องประชุม อย่างเรียบง่าย โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิคุณพ่อเรย์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีทั้งแขกผู้มีเกียรติซึ่งเป็นเพื่อนคุณพ่อเรย์ รู้จักคุณพ่อเรย์และสนับสนุนงานของคุณพ่อเรย์มานาน บรรดาเด็กและคนพิการในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ รวมทั้งคุณพ่อ ซิสเตอร์และเด็กๆ จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

หลังพิธีมิสซาเพื่อเป็นการรำลึกถึงการจากไปของคุณพ่อเรย์ เหล่าบรรดาเด็กๆและแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมรับประทานอาหารที่มีหน่วยงานต่างๆ รวมถึงภาคเอกชนที่เป็นพันธมิตรที่ดีกับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เดินทางมาร่วมออกร้าน บริการอาหารฟรีแก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง