ทต.หนองปลาไหล ประสานกรมน้ำบาดาล ล้างบ่อบาดาลเก่าบ้านเอสอาร์บน หลังปริมาณน้ำไม่พอใช้ เล็งแก้ระยะยาว ผุดฝายกั้นน้ำ ผันทำน้ำประปาทดแทน

ที่ บ้านเอสอาร์บน หม

Read more