“บิ๊กแป๊ะ” ประชุม SOP เสนอกระบวนการมาตรฐานของเมืองพัทยา move on เตรียมพร้อมรองรับเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวไตรมาสสุดท้าย

ที่ห้องรับรอง ศาลาว่

Read more