การเมือง

การเมืองเลือกตั้ง66

โลกเปลี่ยน-ยุคสมัยเปลี่ยน ! หาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ปี 66 เขต 8-9 อ.บางละมุง กร่อย ผู้รับสมัครฯ ไม่เน้นเคาะประตูบ้านขอคะแนน เน้นหาเสียงผ่านโซเซียล

หลังจากวันที่ 23 มีน

Read More