ประกาศแล้ว 12 สมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้ว่าเมืองชลฯ อาศัยอำนาจประกาศ คสช.ประกาศแต่งตั้งเป็นทางการ มีทั้งอดีตสมาชิกฯ ทหาร ตำรวจ นักธุรกิจ

จากปัญหาทางการเมืองท

Read more