วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:

EEC

+EECเศรษฐกิจ

เปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรี EEC @หนองปลาไหล ชลบุรี สร้างกลไกมีส่วนร่วมชุมชน ผลักดันการเชื่อมประโยชน์การลงทุนสู่การพัฒนาพื้นที่และชุมชนอย่างยั่งยืน

ที่ ศูนย์เรียนรู้วิถ

Read More