ภาคธุรกิจพัทยาพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว แต่ต้องรอรัฐบาลเคาะอีกรอบ ทั้งแนวทางการทำงาน-การฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้า

จากกรณีที่เมืองพัทยา

Read more