ท่องเที่ยวพัทยากระทบหนักหลังถูกยกระดับเป็นพื้นที่สีแดงเข้มทั้งจังหวัด แต่ยังเดินหน้า Pattaya Move on หวังเปิดเมือง 1 ก.ย.วอนรัฐชัดเจนจัดสรรวัคซีน

นายพิสูจน์ แซ่คู นาย

Read more

เริ่มคืบ! เมืองพัทยาจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาท่าเทียบเรือสาธารณูปโภคเกาะล้าน ครั้งที่ 1

ที่ โรงแรม เดอะไซมีท

Read more