เศรษฐกิจ

+ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

ส.แหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ประชุมสมาชิกสามัญครั้งที่ 1/2567 เน้นส่งเสริมการทำกิจกรรมการตลาด ผลักดัน”ชลบุรี”เป็นเป้าหมายของนักเดินทาง

ที่ บ้านสุขาวดีพัทยา

Read More
+ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี ห่วงขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท หวั่นกระทบเป็นลูกโซ่ แนะเพิ่มภาระให้ผปก.แล้วรัฐควรลดค่าใช้จ่ายให้บ้าง

หลังจากที่คณะกรรมการ

Read More