ประมวลภาพ พุทธศาสนิกชนคนพัทยาร่วมสวดมนต์สร้างขวัญกำลังใจฝ่าวิกฤตโควิด-19

ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติเห็นควรให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ โดยดำเนินการเรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาขน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญกำลังใจมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) โดยกำหนดเจริญพระพุทธมนต์ในวันที่ 11 พ.ค.2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป อย่างพร้อมเพรียงกัน ส่วนวัดไทยในต่างประเทศ ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมนั้น

ที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวง พัทยาใต้ จ.ชลบุรี เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 11 พ.ค.2564 เจ้าคุณพระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธัมมโชโต) รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรัตน์ เมฆะวรากุล ประธานสภาอำเภอบางละมุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร โดยมีประชาชนในพื้นที่เขตเมืองพัทยาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ท่ามกลางการระวังป้องกันตัวเองตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ สมัยพุทธกาล การระบาดของโรคเคยปรากฏ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บทรตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มหาเถรสมาคมจึงมีมติดังกล่าวและให้วัดทุกแห่งจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันดังกล่าว.