ประชาชนเฮ!กฟภ.ลดค่าไฟ 3 เปอร์เซ็นต์ นาน 3 เดือนเริ่มเม.ย.นี้

                พัทยา (28 เมษายน 2563)  นายวิเชียร  เฮงอุดมทรัพย์  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทยา  เปิดเผยถึงมาตรการลดค่าใช้ไฟ 3 เปอร์เซ็นต์ ตามที่ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าในกลุ่มของไฟบ้านที่ใช้ในครัวเรือนอย่างถ้วนหน้า ซึ่งถือเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตของประชาชน ที่ร่วมมือกันดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยการทำงานที่บ้าน หลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และทั้ง 3 การไฟฟ้า ได้ร่วมกันหารือเพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

            สำหรับมาตรการดังกล่าวนั้นจะเป็นการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยจำนวน 22 ล้านราย เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมี.ค.-พ.ค. ได้ประมาณการว่ามาตรการดังกล่าว จะต้องใช้งบประมาณ 23,688 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ 2 มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน คือ 1) การลดค่าไฟฟ้า 3% สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนเม.ย. – มิ.ย. 2563 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินการลดค่าไฟฟ้าในอัตรา 3 % และพิจารณาใช้เงินคืนรายได้ เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดมาเป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการลดค่าไฟฟ้า คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 5,160 ล้านบาท แบ่งเป็น กฟน.รับผิดชอบงบประมาณ 1,600 ล้านบาท และ กฟภ. รับผิดชอบงบประมาณ 3,560 ล้านบาท

            2) ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะอย่าง เช่น ธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการผ่อนผันโดยไม่มีการงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว และผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนเม.ย. 2563