+covid-19ชุมชน

ทม.หนองปรือแจกอีก ถุงยังชีพ100ถุงช่วยกลุ่มตกสำรวจ เดือดร้อนจากมาตรการรัฐป้องกันโควิด-19

ที่โดมสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ ( 26 มิถุนายน 2563) นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ได้ร่วมต้อนรับ นส.กวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 7 ชลบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท พ.ต.อ.ชิดเดชา สองห้อง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหนองปรือ และ นายธงชัย พิทักษานนท์กุล ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพัทยาธาราทิพย์ จำกัด ในโอกาสเดินทางมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 100 ชุด เพื่อให้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตกันต่อไป

นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลเมืองหนองปรือ สำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และบันทึกลงในระบบ THAI QM ผลจากการสำรวจข้อมูลพบว่ามีผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 2097 ราย ทางกระทรวงมหาดไทยจึงมีนโยบายให้พื้นที่ ตั้งแต่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน นำข้อมูลจากการสำรวจผู้ได้รับผลกระทบ มาพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบพบว่ามีหลายกลุ่ม รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบบางกลุ่มที่ไม่เคยได้รับข่าวสารและไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเลย ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย เทศบาลเมืองหนองปรือจึงประสานไปยังกลุ่มดังกล่าวให้เข้ามารับความช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพกว่า 100 ถุง ในครั้งนี้