วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+กีฬา

สำนักการศึกษาเมืองพัทยา จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนในสังกัด เฟ้นหาตัวแทนร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.

ที่ สนามกีฬาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย นายวัฒนา จันทนวรานนท์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ประชาชน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เป็นต้น

การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา รักการออกกำลังกาย มีความสนใจในการฝึกฝนทักษะด้านการกีฬา และสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนให้นักกีฬาทุกคน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย กล้าที่จะแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ประเภทกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และรายการอื่น ๆ ที่ได้รับเชิญ

ทั้งนี้ การแข่งขันแบ่งรุ่นการแข่งขันฯ ออกเป็น 4 รุ่นอายุ ทั้งชายและหญิง คือ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี, 12 ปี, 14 ปี และ 16 ปี ซึ่งนักกีฬาที่ชนะเลิศ อันดับที่ 1-3 จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมกับเหรียญรางวัล และรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม อันดับที่ 1 – 3 ของแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากเมืองพัทยา