ประชาสัมพันธ์

รพ.จอมเทียน คัดกรองสุขภาพฟรี!ผู้ที่มีปัญหาสายตา-ต้อกระจก

ที่โรงพยาบาลจอมเทียน(26 มิถุนายน 2563) เนื่องจากปัจจุบันโรคต้อชนิดต่างๆพบได้บ่อยในวัยทำงานและในวัยสูงอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการมองเห็นในอนาคต โรงพยาบาลจอมเทียน จึงต้องการให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตา จึงได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสายตาและคัดกรองโรคต้อต่างๆขึ้น โดยจักษุแพทย์ มาทำการคัดกรองให้ และหากพบว่าผิดปรกติก็จะดำเนินการนัดรักษาต่อไป

ในส่วนของการคัดกรองโรคต้อกระจกและสายตา ผู้ที่สนใจจะต้องโทรมาทำนัดก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์ 033-125999 โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปถึงวันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.30-16.00 น. จะคัดกรองทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ โดยผู้สนใจสามารถทะเบียนขอรับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจอมเทียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป