-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

ทต.หนองปลาไหล ทำกิจกรรมสาธารณะกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ที่เขาเอสอาร์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยมีนักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เป็นจำนวนมาก อาทิ นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ,พ.ต.อ.ชิดเดชา สองห้อง ผกก.สภ.หนองปรือ ,พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผกก.สภ.พัทยา ,พ.ต.อ.อภิชนันท์ วัฒนวรางกูล ผกก.สภ.ห้วยใหญ่ ฯลฯ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ หลังเหล่าจิตอาสาพระราชทาน ร่วมถวายความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสร็จสิ้น เหล่าบรรดาจิตอาสา ต่างพร้อมใจกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยการปลูกต้นไม้จำนวนกว่า 100 ต้น จนเต็มพื้นที่เป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งอันเป็นสาธารณะต่างๆ และคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ ซึ่งพื้นที่เขาเอสอาร์นั้นถือว่าเป็นต้นน้ำของตำบลหนองปลาไหล เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่อีกแหล่งหนึ่งของตำบลหนองปลาไหล ที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านมาอย่างยาวนาน ดังนั้นการรักษาผืนป่าเขาเอสอาร์ จึงต้องเป็นสิ่งที่พี่น้องตำบลหนองปลาไหลต้องร่วมด้วยช่วยกัน

นอกจากร่วมกันปลูกต้นไม้แล้ว จากนี้ไปต้องร่วมกันดูแลอีกด้วย ซึ่งนอกจากกิจกรรมการปลูกป่าแล้ว ยังมีการแจกถุงยังชีพแก่ชาวบ้านที่ยากไร้และเดือดร้อนกว่า 50 คน

จากนั้นทางผู้จัดยังได้เตรียมหนังสติ๊กให้กับจิตอาสาร่วมกันยิงเม็ดมะขาม และเม็ดมะค่า เข้าไปในป่าลึกที่ไม่สามารถเดินเข้าไปได้อีกด้วย ซึ่งเม็ดมะขามและเม็ดมะค่า ขึ้นได้ง่ายในสถานที่ชื้นและไม่ต้องดูแลมาก ซ้ำยังมีความทนทานในสภาวะอากาศทุกประเภท โดยทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจัดเตรียมเม็ดมะขามและเม็ดมะค่าให้ทุกคนร่วมกัน ยิงเข้าป่าเพื่อเสริมความสมบูรณ์ให้กับเขาเอสอาร์ต่อไป.