-บริหารท้องถิ่นสาธารณสุข

กองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ปลดล็อก 55 กิจกรรม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ประกาศปลดล็อค ผ่อนปรน ในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ระยะที่ 3 รวมถึงการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ สนามกีฬา ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อมในประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ส่งผลให้กิจกรรมในการดูแลสุขภาพต่างๆ สามารถดำเนินการต่อไปได้

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า จากมาตรการผ่อนปรนของภาครัฐระยะที่ 3 ส่งผลให้ กิจกรรมต่างๆของกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพทั้ง 55 กิจกรรม สามารถดำเนินการต่อไปได้ทุกกิจกรรม อาทิ แอโรบิค โยคะ แบดมินตัน ฟุตบอล ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่ทางกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาสนับสนุน ถึงแม้ว่าบางกิจกรรมจะไม่ได้มีการประกาศชัดเจนในกิจกรรมที่ผ่อนปรน แต่จากการดูลักษณะของกิจรรมที่ผ่อนปรน พบว่ากิจกรรมที่กองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพสนับสนุน เข้าข่ายสามารถดำเนินการได้ทุกกิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ เพื่อเป็นส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกันในการต่อสู้โรคโควิด-19 อย่างแข็งแรงต่อไป

นอกจากนี้ในส่วนของประชาชนที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ สามารถรวมกลุ่มและเขียนโครงการนำเสนอต่อคระกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาในการสนับสนุนตามลำดับ.