covid-19ประชาสัมพันธ์

มท.3 มอบถุงยังชีพในพื้นที่อำเภอศรีราชา

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ณ วัดเขาบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธรรมศักด์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา พระครูธรรมธรอังกูร โชตโก เจ้าอาวาสวัดเขาบางพระ พร้อมตัวแทนบริษัท อีสท์ วอเตอร์ หัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

สืบเนื่องจากวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง รัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ ได้ร่วมกันให้การสนับสนุนจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 400 ถุง ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ มอบให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบางพระต่อไป