วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+covid-19บริหารท้องถิ่น

ทต.บางละมุง จัดให้ นำพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มเสี่ยงตลาดโรงโป๊ะ เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ที่เทศบาลตำบลบางละมุง (8 กรกฎาคม 2564) ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นางสาวทิพย์วิมล หอมขจร รองนายก พร้อมด้วย นายสมคเนย์ เกษมสำราญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางละมุง นำพ่อค้าแม่ค้าตลาดในพื้นที่โรงโป๊ะที่สมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่บ้านโรงโป๊ะ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จำนวนมาก

ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ กล่าวว่า หลังจากที่มีโรคติดเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาดกระจายไปหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางเทศบาลจึงอำนวยความสะดวกเข้ามาบริการประชาชน นำผู้ที่ประสงค์ต้องการฉีดวัคซีนเข้ารับบริการ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บีช พัทยา ชั้น 6 จำนวน 140 ราย กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าตลาดแผงลอยโรงโป๊ะ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้าตลาดสดโรงโป๊ะ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางละมุง และยังมีโควตา อีก 300 ราย ทางเทศบาลฯ จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนชาวบางละมุงต่อไป.