+covid-19ชุมชน

มูลนิธิเพื่อคนพิการและด้อยโอกาสมอบเงินกองทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และถุงยังชีพ

ที่ทำการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ต.ห้วยใหญ่อ.บางละมุง นายภณเอก ฤทธิ์ประภา ประธานมูลนิธิเพื่อคนพิการและด้อยโอกาส พร้อมด้วยนายสมชาย ภิญโญ นายก อบต.จอมประทัด จ.ราชบุรี และผู้เกี่ยวข้องในโอกาสที่เดินทางมามอบเงินกองทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และมอบถุงยังชีพ โดยมอบรถวิลแชร์ แก่ผู้อยากไร้ คนพิการ เพื่อส่งต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้พิการในชุมชนตำบลห้วยใหญ่ พร้อมกันนี้มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบ ไวรัสโควิด-19 โดยนายสมยศ นานาประเสริญ ประธานชมรม อสม.ตำบลห้วยใหญ่ เป็น สะพานบุญ ให้กับทางเจ้าภาพ และเพื่อนพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ ร่วมกับวัดหงษ์ทอง จ.เชิงเทรา ร่วมบริจาคถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ด้านนายภณเอก ประธานมูลนิธิเพื่อคนพิการและด้อยโอกาส กล่าวว่า เป็นไปตามนโยบาย ของมูลนิธิเพื่อคนพิการและด้อยโอกาส ร่วมปันน้ำใจ ให้กับประชาชน พื้นที่กำลังยากลำบาก โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง คนชรา เด็ก ผู้พิการ ผู้อยากไร้ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 เพื่อเป็นการแสดงน้ำใจ และ ให้กำลังใจประชาชน ในพื้นที่ ซึ่งงบประมาณนำมาจัดซื้ออุประกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้ทางมูลนิธิเพื่อคนพิการและด้อยโอกาสได้จากการจำหน่ายวัตถุมงคล และผู้ใจบุญสมทบร่วมบริจาค.