-covid-19ชุมชน

เติมเต็มเพื่อแบ่งปัน !นอภ.บางละมุง ร่วมเติมชองตู้ปันสุข ย้ำให้หยิบไปแต่พอดี เหลือถึงผู้อื่นด้วย

ที่บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลโป่ง ( 18 พฤษภาคม 2563) นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ได้นำอาหารแห้ง ร่วมเติมในตู้ปันสุข ที่ทางเทศบาลตำบลโป่ง จัดตั้งขึ้นที่บริเวณด้านหน้าเทศบาล เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้หลายคนต้องประสบปัญหาตกงาน บางครอบครัวประสบปัญหาหนัก ถึงขนาดไม่มีอาหารทานในแต่ละมื้อ ในหลายพื้นที่จึงได้เกิดโครงการตู้ปันสุขขึ้น เพื่อแบ่งบันอาหารแห้งแก่ครองครัวที่ยากไร้ในพื้นที่ ให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤตโควิด-19 นี้

นายอำเภอบางละมุง เปิดเผยว่า โครงการตู้ปันสุขนี้ ทางอำเภอบางละมุง ได้รับการรายงานจากท้องถิ่นหลายแห่ง ว่าจัดทำไปแล้ว อาทิ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล , เทศบาลตำบลบางละมุง และ เทศบาลตำบลโป่ง ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ พบว่าขณะนี้ได้มีการเตรียมเกิดตู้ปันสุข จนครบทุกพื้นที่ โครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการที่ดี ที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นๆ รวมถึงภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมแบ่งปันน้ำใจให้แก่ผู้เดือดร้อน พร้อมทั้งฝากถึงผู้ที่เดือดร้อน ให้หยิบไปแต่พอดี ให้เหลือถึงผู้ที่เดือดร้อนรายอื่นๆบ้าง

ด้านนายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง เปิดเผยว่า สำหรับตู้ปันสุขของเทศบาลบตำบลโป่ง จะนำร่องตั้งไว้ที่บริเวณหน้าเทศบาลก่อนตู้แรก โดยผู้ที่เดือดร้อน สามารถที่จะมาหยิบของจากตู้ปันสุขไปได้ทุกวัน แต่ขอความร่วมมือในการหยิบไปแบบพอดี ส่วนในอนาคตจะได้มีการเพิ่มตู้ในพื้นที่อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้อย่างทั่วถึงต่อไป.