covid-19ชุมชน

กศน.ตำบลห้วยใหญ่ เปิดโครงการตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ

ที่ทำการบ้านหนังสือ กศน.ตำบลห้วยใหญ่ นางสาวจุฬาวัลย์ เกษมศิริ ห้วหน้า กศน.ตำบลห้วยใหญ่ พร้อมนายสมยศ นานาประเสริฐ ประธานชมรม อสม.ตำบลห้วยใหญ่ พร้อมสมาชิกกลุ่มเช้นท์ชลบุรี กลุ่ม อสม.ตำบลห้วยใหญ่ ร่วมกันเปิดตัวโครงการตู้ปันน้ำใจ หยิบแต่พอดี หากมีก็แบ่งปัน หลังจากที่พบว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้มีการดำเนินโครงการตู้ปันสุข หลังได้เห็นความลำบากของประชาชน ช่วงวิกฤตโควิด-19 จึงอยากทำอะไรที่ช่วยเหลือสังคม โดยนำแนวคิดนี้มาจากต่างประเทศ ด้วยการนำตู้ปันสุข วางไว้ในสถานที่ต่างๆ แล้วเอาของใช้ อาหารแห้ง อาหารกระป๋องที่จำเป็นมาใส่ไว้ หากใครลำบากหรือเดือดร้อน สามารถมาหยิบอาหารไปรับประทาน หยิบของไปใช้ได้ หรือผู้ที่ต้องการร่วมช่วยเหลือผู้ยากไร้ สามารถนำอาหารแห้งมาใส่เติมตู้ได้ตลอดเวลา ด้วยสโลแกน “มีมากก็มาใส่ ไม่พอใช้ก็มาหยิบ”