เมืองพัทยาเล็งยกเลิกสัญญาจ้างสร้างห้องน้ำสาธารณะท่าเรือแหลมบาลีฮายเหตุทิ้งงาน แต่ยังให้โอกาสผู้รับจ้าง ทำต่อให้เสร็จ หลังทำสัญญาใหม่

​นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงโครงการจัดสร้างห้องน้ำสาธารณะ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ที่เมืองพัทยาใช้งบประมาณ 3,880,000 บาทว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาเพื่อการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะจำนวน 32 ห้อง แยกออกเป็นห้องน้ำชาย-หญิง ซึ่งเมืองพัทยาได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาไว้ว่าจะใช้เวลา 180 วัน จากเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 แต่หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย รัฐบาลจึงช่วยเหลือผู้รับจ้างทั่วไปในเรื่องของการเปรียบเทียบปรับหากเกินสัญญาด้วยกรณีการขาดแรงงานและการรวมกลุ่ม ทำให้ปัจจุบันมีหลายโครงการที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้มีแต่โครงสร้างของตัวอาคารเท่านั้น

นายมาโนช กล่าวอีกว่าเรื่องนี้เมืองพัทยาไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะท่าเรือพัทยาใต้ถือว่าพื้นที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากจะใช้เป็นที่พักคอยเพื่อรอโดยสารเรือไปและกลับจากเกาะล้านนับพันนับหมื่นราย แต่อาคารกลับใช้งานได้ไม่เต็มระบบ ห้องต่างๆ ถูกปิดทิ้งไว้จนเกิดสภาพเสื่อมโทรม โดยจะมีเพียงห้องสุขาสาธารณะเคลื่อนที่ไปจอดให้บริการเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่เสียหายได้

รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เรื่องนี้เมืองพัทยา แจ้งผู้รับจ้างว่าจะขอเลิกสัญญาเนื่องจากเลยเวลาตามสัญญามานาน และไม่มีความคืบหน้าใดๆ แต่ปรากฏว่าทางผู้รับจ้างได้ขอยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และระบุว่าจะเข้ามาดำเนินการต่อให้เสร็จ โดยโครงการนี้เมืองพัทยายังไม่ได้จ่ายค่าดำเนินการแม้แต่บาทเดียว ดังนั้นหากทำตามขั้นตอน เวลา และสถานการณ์ที่ทำสัญญากันใหม่แล้ว ก็สามารถเบิกงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป