เตรียมตัวรอ..19 พ.ค.นี้ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง แจกถุงยังชีพ รอบ3

ด้วย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล

พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงโครงการจัดกิจกรรมแจกถุงยังชีพ แก่ผู้ยากไร้ และผู้ที่ประสบภัยพิบัติโควิด–19 ครั้งที่ 3 ว่าที่ผ่านมาทางวัดได้ทำการแจกถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้และผู้ที่ประสบภัยพิบัติ มาแล้วถึง 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1,000 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตในช่วงนี้ไปให้ได้ด้วยกัน ซึ่งในการแจกถุงยังชีพแต่ละครั้ง ทางวัดได้จัดถุงยังชีพ พร้อมด้วยของที่บรรจุใส่ถุงแบบมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้นานหลายวัน โดยในถุงยังชีพ 1 ถุง ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กิโล น้ำมันพืชขวดใหญ่ น้ำปลาขวดใหญ่ น้ำตาลทราย ปลากระป๋อง 1 แพ็ค เป็นต้น ทั้งนี้ในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ จะได้เริ่มแจก เวลา 08.30 น. โดยจะแจกใบคิวเวลา 07.00 น. เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างระหว่างกัน ป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่านใด ต้องการร่วมสมทบในการแจกถุงยังชีพครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวงได้ทุกวัน ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม นี้