ปลัดทต.บางละมุง นำคณะร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้

ชลบุรี ( 25 พ.ค.2564) เมื่อเวลา 14.00 น.ที่บริเวณถนนบางละมุง 2 (ซอยเข้ามหาวิทยาลัยมหาดไทย) เทศบาลตำบลบางละมุง ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” อย่างพร้อมเพรียง

ด้วยเทศบาลตำบลบางละมุง จ.ชลบุรี กำหนดจัดทำโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้ วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กรมป่าไม้ขอความร่วมมือให้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และเพื่อเป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ดังนั้นทางเทศบาลตำบลบางละมุงได้ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการฯและดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 200 ต้น ตามพื้นที่ดังกล่าว