covid-19ประชาสัมพันธ์

ปราสาทสัจธรรม มอบเตียง mobile negative pressure-หน้ากากผ้าแก่ รพ.บางละมุง

            ที่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินอาคารใหม่ โรงพยาบาลบางละมุง (16 เมษายน 2563) นางวรากร วิริยะพันธุ์  รองประธานคณะกรรมการบริหาร ปราสาทสัจธรรม ได้มอบเตียง mobile negative pressure 2 ตู้ และหน้ากากผ้าแบบซักได้ พร้อมฟิวเตอร์กรองอากาศ 1,000 ชิ้นให้กับโรงพยาบาลบางละมุง  โดยมีนายแพทย์ชาญชัย ลิ้มธงเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุง เป็นผู้รับมอบ

              สำหรับการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลบางละมุงไว้สู้กับวิกฤตโควิด-19  โดยเตียง mobile negative pressure จะเป็นเตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ (Negative Pressure Mobile)  ซึ่งคุณสมบัติของเตียงนี้จะสามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ยังได้มอบหน้ากากผ้าแบบซักได้ พร้อมแผ่นกรองอากาศฟิวเตอร์ให้กับทางโรงพยาบาลบางละมุง เพื่อให้ทางโรงพยาบาลบางละมุงได้แจกจ่ายให้ผู้ที่ไม่มีหน้ากากแต่มีความจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล หรือผู้ที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยได้มีใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยได้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยอีกด้วย

ศศิร์พัฒกรณ์ – ข่าว วรัญญา – ภาพ