ไม่รอแล้ว! เมืองพัทยาเดินหน้ารื้อถอนอาคารร้าง ซอยนาเกลือ 12 สร้างรุกล้ำทางสาธารณะ

            จากกรณีที่มีชาวบ้านภายในซอยนาเกลือ 12 และ 14 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุง จากกรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารรุกล้ำแนวทางสาธารณะนานมานับปี จนชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์ มิหนำซ้ำยังสร้างปัญหาน้ำเน่าเสียไหลลงสู่พื้นที่สาธารณะโดยรอบชุมชนอีกด้วย อีกทั้งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตของเมืองพัทยาพบว่า บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นแนวเขตทางสาธาร ณะ ขนาดความกว้างกว่า 7-8 เมตร ระยะความยาวตลอดแนวกว่า 250 เมตร ที่ตัดเชื่อมระหว่างซอยนาเกลือ 12 ตัดทะลุซอยนาเกลือ 14 แต่พบว่ามีชาวบ้านเข้ามาปลูกสร้างอาคาร ห้องเช่า และที่พักรุกล้ำแนวเขตทางสาธารณะ บ้านพักอาศัยจำนวน 25 รายจนประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์ในเส้นทางดังกล่าวได้

            ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ติดประกาศตามความผิด พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เพื่อให้ผู้บุกรุกดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะ ทั้งนี้ได้มีการปิดหมายประกาศตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ตามคำสั่ง ค.3 เพื่อให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 40 ค.4 ห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นอันตราย และ ค.7 ที่ให้ทำการรื้อถอนอาคาร ตามมาตราที่ 42 วรรคหนึ่ง ซึ่งมีผลในระยะเวลา 45 วันหลัง จากวันที่ 11 ธันวาคม 2562

            ต่อมา ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นร่วมเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ การก่อสร้างที่พักอาศัยบุกรุกที่สาธารณะระหว่างซอยนาเกลือ 12 ตัดทะลุซอยนาเกลือ 14  นายมรุต อุทัยวัฒนานนท์ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการนายตรวจเขต เจ้าหน้าที่สำนักการช่างและเจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา เข้าประชุมหารือรายงานความคืบหน้าการกดำเนินการ อย่างพร้อมเพรียง

            นายมรุต อุทัยวัฒนานนท์ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการนายตรวจเขต ได้รายงานในที่ประชุมว่าจากการลงพื้นที่ติดหมายคำสั่งต่างๆ ตามบ้านพักอาศัยจำนวน 25 รายที่มีการปลูกสร้างรุกที่สาธารณะ พบว่าพื้นดังกล่าวมีการก่อสร้างที่พักอาศัยเต็มพื้นที่ ทั้งบ้านพักอาศัยของชาวบ้านและบ้านเช่า ส่งผลทำให้ภายในซอยเกิดความคับแคบแออัดเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังพบว่าบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านร้างไม่มีผู้อยู่อาศัย

            ขณะนี้เมืองพัทยาได้มีการออกคำสั่ง ค.15 ไปแล้วในส่วนอาคารร้างไม่มีเจ้าของ หลังคำสั่งครบกำหนดระยะเวลา ก็จะดำเนินการรื้อถอนอาคารร้างต่อด้วยอาคารบ้านเช่าและตามด้วยอาคารบ้านพักอาศัย ซึ่งภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยาลงพื้นที่ติดหมายคำสั่งไปแล้วนั้นไม่มีเจ้าของบ้านพักมายื่นร้องอุทธรณ์คำสั่งแต่อย่างใด โดยจะเร่งรื้อถอนอาคารร้างก่อน พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาลงแจ้งเก็บค่ารื้อถอนไปกับผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้าน