-covid-19ชุมชน

ชมรมดินน้ำลมไฟ ร่วมกับวัดสามัคคีประชาราม แจกอาหารปรุงสดปันน้ำใจ สู้โควิค-19

ที่ซอยเขาตาโล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง โดยนายณรงค์ ผลลูกอินทร์ สมาชิกเทศบาลเมืองหนองปรือ แกนนำกลุ่มดินน้ำลมไฟ พร้อมท่านพระสุเมธี วรคุณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีประชาราม หรือ วัดทุ่งกลม ร่วมใจแจกอาหารปรุงสำเร็จ แจกฟรีแก่ประชาชนที่ถูกหยุดงาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยปรุงอาหารชนิดสำเร็จรูป ผัดไทย ข้าวผัดกระเพาะ น้ำดื่ม มาแจกประชาชน และผู้ใช้แรงงาน ได้รับผลกระทบจากการที่ถูกเลิกจ้างงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่มีรายได้

นายณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวว่า การแจกอาหารปรุงสำเร็จครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งของรัฐบาล คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยร่วมกับกลุ่มชมรมดินน้ำลมไฟ นักการเมืองท้องถิ่น และทีมงาน นำของสดมาประกอบอาหาร แจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการแจกอาหารได้ประสานหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมารับชุดอาหารชุด ที่กลุ่มเพื่อน ได้จัดเตรียมไว้บริการแจกจ่ายเพื่อนำกลับไปรับประทานกับครอบครัว บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤติการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19