-covid-19ชุมชน

สู้ไปด้วยกัน!Y.W.C.A. กรุงเทพฯ-พัทยานำหมออาสา ลุยแจกจ่ายอาหารตามชุมชน

               เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2563 สมาคมไว.ดับยู.ซี.เอ.กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา นำโดย นางสาวไพรชิตร เจตะภัย ประธานสมาคมฯ ร่วมกับ หมอจิตอาสา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ลงพื้นที่ภายในชุมชนเศรษฐีแก้ว แสงกุศลซอย 1 ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง เพื่อนำอาหารไปแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติดังกล่าวไปด้วยกัน เนื่องจากเห็นว่าในพื้นที่ดังกล่าว แม้จะอยู่ท่ามกลางความเจริญของเมืองท่องเที่ยว แต่พบว่ายังเป็นจุดที่การช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึง มีประชาชนหลายครัวเรือนที่ตกงาน ไม่มีรายได้ และไม่มีอาหาร

            สำหรับของที่นำมาแจกในครั้งนี้ ได้แก่ อาหารปรุงสุกจำนวน 400 ชุด ที่คนในชุมชน สามารถหิ้วกลับไปฝากคนที่รออยู่ที่บ้านได้อีกด้วย ไม่ต้องมาเข้าคิวรอให้เกิดความแออัด พร้อมกันนี้ ยังจัดตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้นให้กับประชาชน โดยหมอจิตอาสาจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นผู้วินิจฉัยและแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ทั้งนี้ที่ตรวจพบส่วนใหญ่ มักจะปวดหัว ปวดตัว ปวดกล้ามเนื้อ ส่วนเด็ก ๆ ก็จะมีหน้ากากอนามัย และยาฆ่าเหาไปแจกจ่ายให้อีกด้วย