-covid-19ชุมชน

ผกก.สภ.เมืองพัทยา เข้มสั่งตร.เดินผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อก่อนกลับ

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกคนต้องช่วยกัน อยู่บ้าน ช่วยกัน Social distancing , Work from home เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด แต่ว่า “ตำรวจ” ไม่สามารถ Work from home ได้ ยังคงต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ข้างนอก เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

 

เพื่อความปลอดภัยกับทุกคน พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผกก.สภ.เมืองพัทยา จึงมีมาตรการคือ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ จะต้องเดินผ่านอุโมงค์เพื่อฆ่าเชื้อกันทุกคน และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ก่อนที่จะกลับบ้านไปหาภรรยาและลูกๆ ก็จะต้องมาเดินผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ , คนในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ และตัวเจ้าหน้าที่เอง ทั้งนี้เราจะหามาตรการมาทำให้ทุกคน ปลอดเชื้อ ปลอดภัย เราเป็นห่วงทุกคนธิบดี บุญชารี รายงาน #ข่าวอธิปบูรพา #ข่าวเมืองพัทยา #ข่าวจังหวัดชลบุรี #สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา