-covid-19ชุมชน

เปิดใจเจ้าของร้านอาหารวันเพ็ญฯ แจกข้าวกล่อง-ถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนคนตกงานช่วงวิกฤติโควิด-19

นางสาววันเพ็ญ นางสาวณิชาภา โฉมยงค์ ผู้บริหารร้านอาหารวันเพ็ญและเจ้าของร้านนวดเพื่อสุขภาพ ซอยเกษตรสิน 9 เปิดเผยหลังนำพนักงานร้าน ร่วมกันจัดโรงทานแจกข้าวกล่องและอาหารแห้งให้กับชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยในช่วงเศรษฐกิจขาลงและช่วงโรคระบาดไวรัสโควิด-19 เมื่อช่วงเย็นวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมาว่า การจัดโรงทานในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะ กรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้มีมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด -19 ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้มีการปิดสถานบริการตามกฎหมายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่ง รวมไปถึงร้านสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ สปา และกิจการเพื่อเสริมความงาม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สถานที่สำหรับจัดให้มีการพนันชนไก่ และชกมวยทุกแห่ง งดการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นการชั่วคราว ส่งผลให้พนักงานจ้าง และลูกจ้างต่างตกงาน ขาดรายได้มาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

โดยมีการจัดถุงข้าวพร้อมแกง และขนมหวาน รวมถึงถุงยังชีพ ซึ่งภายในประกอบด้วยไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลไม้ ปลากระป๋อง จำนวนกว่า 500 ชุด ซึ่งบรรยากาศมีบรรดาคนงานก่อสร้าง พนักงานโรงแรม ประชาชนทั่วไป ร่วมรับแจกอาหารเป็นจำนวนมาก