วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-covid-19ชุมชน

รับบิชคอมเล็งเปลี่ยน “ถุงขยะกินได้” เป็นอุปกรณ์ “เพื่อนแพทย์”

จากวิกฤตปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหน้าด่านสำคัญในการต่อสู้โรคร้ายคือกลุ่มบุคคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ต้องเผชิญปัญหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานขาดแคลนและไม่เพียงพอ ส่งผลให้การช่วยเหลือแก้ไขเป็นไปอย่างยากลำบาก ซึ่งในประเทศไทยได้มีผู้ใจบุญ ใจกุศล จำนวนมากบริจาคช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่อย่างต่อเนื่องนั้น

ล่าสุด น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เปิดเผยว่าขณะนี้เป็นวิกฤตที่กระทบกับคนทั้งโลก ตอนนี้ต้องช่วยเหลือ ต้องกันร่วมมือกัน เพื่อที่จะก้าวผ่านวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ไปให้ได้ ทุกฝ่ายควรหันหน้ามาร่วมมือกันคนละเล็กคนละน้อยตามความสามารถ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทย จึงมีแนวคิดที่จะนำทรัพยากรที่มีคือ “ถุงขยะกินได้” หรือถุงขยะชีวภาพจากพืช 100% ที่ใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม มาดัดแปลงและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อนามัยใช้ครั้งเดียว The hygienic Disposable ที่มีด้วยกัน 2 ชุด คือ

1.ชุดอุปกรณ์ “เพื่อนแพทย์” ที่มีทั้ง ชุดคลุม-หน้ากากอนามัย-ถุงมือ และหมวกคลุมศีรษะ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เนื่องด้วยเล็งเห็นว่ากลุ่มบุคคลากรทางการแพทย์กำลังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในสภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไปก่อน และ

2.ชุดอุปกรณ์พกพาอเนกประสงค์ “LoveSet” ด้วยหวังจะให้ผู้บริโภคเริ่มต้นจากการรักตัวเอง คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม ทั้งอุปกรณ์ ช้อน ส้อม มืด หลอด และถุงขยะกินได้ เป็นชุดพกพาติดตัวสะดวกในการใช้สอย ที่สำคัญคือไม่สร้างขยะเพราะผลิตมาจากพืชธรรมชาติ 100% ไม่มีส่วนผสมของพลาสติกแม้แต่น้อย แต่สามารถใช้งานได้เหมือนพลาสติก อันจะเป็นการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมไปควบคู่กัน เพราะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

ทั้งนี้ เบื้องต้นจะได้ดำเนินการจัดทำชุดอุปกรณ์ “เพื่อนแพทย์” ด้วยกระบวนการผลิตแบบทำมือหรือ Hand Made เพื่อสนับสนุนอย่างเร่งด่วนและฉุกเฉินไปก่อนที่กำลังการผลิต 50 ต่อวัน โดยหลังจากผลิตเสร็จสมบูรณ์จะผ่านกรรมวิธีมาตรฐานด้านการฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์ ก่อนส่งมอบต่อไปยังผู้ที่สนใจ ทั้งหน่วยงานทางการแพทย์ทั้งโรงพยาบาลต่าง ๆ ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนสถาบันทางการแพทย์ที่มีต้องการนำไปใช้งาน สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงาน องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเพจเฟซบุ๊ก) และในอนาคต หากมีความต้องการมากขึ้น จะมีการสั่งเครื่องจักรมาทำการผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณความต้องการตามความเหมาะสมต่อไปด้วย

น.ส.สุภาดา ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication กล่าวว่าการดำเนินการขององค์กรยังมุ่งเน้นในเรื่องของการลดปริมาณขยะและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมด้านการเกษตรของไทย เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร แต่เมื่อเกิดปัญหาวิกฤตทุกคนต้องมาร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไขเท่าที่จะทำได้ ซึ่งในขณะที่กำลังต่อสู้โรคระบาดอยู่นั้น ขยะทางการแพทย์ก็มีมากขึ้นจากการใช้งานในแต่ละวัน หากมาร่วมกันใส่ใจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากชีวภาพจากพืช 100% ก็จะไม่ช่วยสร้างขยะทางการแพทย์ ที่สำคัญเชื้อโรคจะเกาะตัวอยู่ตามพลาสติกได้นานถึง 15 วัน แต่ผลิตที่ใช้ดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เชื้อโรคจึงมีอายุอยู่ได้วันเดียวเท่านั้น ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19ได้เช่นกัน