วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+บริหารท้องถิ่น

“สม.บรรจง” ทวงถามความเหมาะสม เมืองพัทยานำภาพวางท่อทำถนนโชว์งาน ITB Berlin 2024 หวั่นกระตุ้นท่องเที่ยวไม่ตรงจุด

ที่ ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา ในการจัดประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ทำหน้าที่ประธานการประชุมสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุม นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ สมาชิกเมืองพัทยา ได้กระทู้ถามสอบฝ่ายบริหารถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน Internationale Tourismus Borse หรือ ITB Berlin มหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก ณ ศูนย์การจัดนิทรรศการ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคมที่ผ่านมา ว่า เมืองพัทยาได้มีการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานมากน้อยเพียงใดในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา เนื่องจากงานดังกล่าว คณะสมาชิกสภาเมืองและผู้บริหารเมืองพัทยาได้ไปร่วมงานและเดินชมบูธส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละสถานประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ต กรุงเทพฯ กระบี่ และพังงา รวมถึงบูธส่งเสริมการท่องเที่ยวของต่างประเทศ อาทิ อิตาลี กัมพูชา ญี่ปุ่น และเกาหลี พบว่าได้มีการเตรียมความพร้อมและตกแต่งบูธ รวมถึงการนำเสนอสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างมาก

นายบรรจง กล่าวอีกว่า แต่ส่วนของบูธเมืองพัทยาที่ออกงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่าเมืองพัทยาไม่ได้นำวิดีโอที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือวิดีโอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ไปฉายสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาแต่อย่างใด แต่กลับนำวิดีโอเกี่ยวกับนีโอพัทยา ซึ่งเป็นภาพเกี่ยวกับการขุดเจาะถนน การวางท่อระบายน้ำไปเสนอในงาน ITB Berlin อยากทราบว่าฝ่ายบริหารเมืองพัทยาและหน่วยงานที่รับผิดชอบนำภาพดังกล่าวไปเผยแพร่เพื่ออะไร ตอบโจทย์และตรงเป้าหมายกับงานที่เมืองพัทยาเข้าร่วมหรือไม่ งานดังกล่าวเป้าหมายหลักเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา ทำไมไม่นำภาพเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของเมืองพัทยาไปเผยแพร่ต่อชาวโลกได้รับชม ทำไมต้องนำภาพปัญหาของเมืองพัทยาไปเผยแพร่ แบบนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะกล้าเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา จึงอยากจากฝากถามฝ่ายบริหารว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะแก้ไขอย่างไรต่อไป

สำหรับ งาน Internationale Tourismus Borse หรือ ITB Berlin เป็นมหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 57 ณ ศูนย์การจัดนิทรรศการ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 พร้อมการสนับสนุนและเชื่อมโยงในภาคพื้นยุโรปจาก SWITCH-ASIA แผนงานด้านการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปเกือบ 300 ล้านยูโรตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ที่มุ่งส่งเสริมการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน สนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว การลดความยากจนและการลดภาวะโลกร้อนในเอเชีย