วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+พาณิชย์เศรษฐกิจ

เมืองพัทยาจับมือพาณิชย์ชลบุรีลุยตรวจป้ายแสดงราคาสินค้า-เครื่องชั่งตวงวัด สร้างความเชื่อมั่นการซื้อสินค้าเทศกาลปีใหม่

ที่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ เมืองพัทยา ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) สสจ.ชลบุรี ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค รพ.บางละมุง นำโดย นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายแสนยากร แก่นแก้ว รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี, นางสาวเข็มทราย ระหาญนอก ผอ.ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก(ชลบุรี), เจ้าหน้าสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ สสจ.ชลบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค รพ.บางละมุง ร่วมกันตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด และแนะนำการติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ให้กับพ่อค้าแม่ค้า

นางสาวเข็มทราย ระหาญนอก ผอ.ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) กล่าวว่า การลงพื้นที่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) ออกตรวจแนะนำการติดป้ายแสดงสินค้าและตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ซึ่งเป็นการตรวจรับเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่จะมาถึง เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา การไม่แสดงราคาสินค้าและบริการอันเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนและตรวจสอบเครื่องชั่งผู้ประกอบการ เพื่อสร้างมั่นใจให้กับผู้บริโภคนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับการตรวจเครื่องชั่งหากถูกต้องเที่ยงตรงได้มาตรฐานจะได้รับการติดสติ๊กเกอร์เครื่องหมายรับรอง เพื่อแสดงว่าผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานแล้ว ส่วนเครื่องชั่งที่ชำรุดจากการใช้งานและมีลักษณะไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เจ้าหน้าที่จะยึดเพื่อรอทำลายตามขั้นตอนต่อไป

หากพบเครื่องชั่งที่มีการดัดแปลงแก้ไขเพื่อเอารัดเอาเปรียบด้านน้ำหนักซึ่งผิดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีและปรับไม่เกิด 120,000 บาท หากผู้ใดพบเห็นผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือค่าบริการและมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี หรือสายด่วน กรมการค้าภายใน โทร.1569