วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ชุมชนเทศกาลปีใหม่

จังหวัดชลบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน-ทางน้ำ กวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

ที่ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง (26 ธ.ค.2566) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ และกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 และอ่านสารวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ จ.ชลบุรี ประจำปี 2566 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการตำรวจ ทหาร อปพร. นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ พล.ต.ต.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ชลบุรี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นต้น

นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชลบุรี กล่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กำหนดให้ทุกจังหวัด ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566-4 มกราคม 2567 รวมระยะเวลา 7 วัน เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ และคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ดังนั้นในครั้งนี้ นอกจากการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ และอุบัติภัยแล้ว มีอีกกิจกรรมหนึ่งคือ การกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมืองพัทยาในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก และอาจมีมิจฉาชีพแฝงเข้ามามากเช่นกัน

ในขณะที่ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบแนวทางในการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ โดยสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำอย่างจริงจัง เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ตามมาตรการเน้นหนักกรณี “หมวก เมา เร็ว” และมาตรการทางความปลอดภัยเพื่อ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนภายในจังหวัดฯ ให้ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่อง คือ ขับช้าเขตเมือง เว้นระยะ/สังเกต ชะลอ-หยุดให้คนข้าม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว