วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+การศึกษาชุมชน

มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน มอบรางวัล โครงการการป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์สำหรับนักเรียนเมืองพัทยา

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (7 ธ.ค.2566) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวให้การต้อนรับในพิธีมอบรางวัล โครงการการป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์สำหรับนักเรียนเมืองพัทยา โดยมีนางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ พ.ต.อ.กรีฑา ตันคณารัตน์ รองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ นางสาวนฐพร บุญยะกร พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหาร เป็นต้น

พิธีมอบรางวัล โครงการการป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์สำหรับนักเรียนเมืองพัทยา เป็นการประกวดผลงานสร้างสรรค์ ของน้องๆ แกนนำนักเรียนเมืองพัทยา จำนวน 11 ชิ้นงาน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผลิตผลงานออกมา ผลงานแต่ละชิ้นเป็นผลลัพธ์จากการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์สำหรับนักเรียนเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีเมืองพัทยา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และมูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน จึงนับเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญที่เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ มีความเข้าใจ และนำไปถ่ายทอดออกมาเป็นสื่อวิดีโอ/คลิปในยูทูป

ผลงานวิดีโอจากทั้ง 11 โรงเรียน ทุกโรงเรียนต่างได้รังสรรค์ชิ้นงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเกิดจากความตั้งใจ และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเด็กนักเรียนที่มีต่อสังคมโดยรวม

โครงการ การป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์สำหรับนักเรียนเมืองพัทยา คาดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และหวังว่าจะสร้างเกราะป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์ให้แก่นักเรียนที่ได้เข้ารับการอบรม รวมถึงผู้ที่ได้รับชมวิดีโอที่แต่ละโรงเรียนได้จัดทำขึ้น.