เริ่มลุยงาน! นายกเล็กหนองปรือ นำทีมงานพร้อมจิตอาสาฯ เก็บกวาดกองทรายบนถนน

ที่บริเวณถนนเส้นตลาดหนองปรือ (7พ.ค.2564) นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมด้วย นายวันชัย แสนงาม และนายสมโชค ยินดีสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นำทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนหองปรือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมถึงเจ้าหน้าที่ อปพร และกลุ่มพลังมวลชนจิตอาสาพระราชทาน นำรถน้ำรวมถึงอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ไปที่บริเวณชุมชนตลาดหนองปรือ เพื่อทำความสะอาดถนนและฉีดน้ำไล่ทราย หลังพบว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ทรายจำนวนมากไหลมากองบนถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ จะมีทรายไหลมากองรวมกันเป็นจำนวนมาก และที่ผ่านมามักพบว่ามีผู้ใช้ยวดยานต่างประสบอุบัติเหตุจากทรายบนผิวถนนอยู่หลายครั้ง

นายวินัย เปิดเผยว่า การเข้ามาในพื้นที่ครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับกองงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าแก้ไขปัญหาให้ประชาชน และต้องขอบคุณกลุ่มพลังมวลชนที่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการร่วมกันคืนสภาพพื้นผิวการจราจรให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

สำหรับพื้นที่ถนนเส้นตลาดหนองปรือนั้น ปัจจุบันถือว่าเป็นถนนเส้นเศรษฐกิจ และเป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้ประโยชน์ในการเดินทางมาตลาดหรือเชื่อมต่อถนนมอเตอร์เวย์ ที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ปรับปรุงให้ถนนมีความกว้างเป็นขนาด 4 เลน ดังนั้นในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยก็ต้องมาเป็นอันดับ 1 ด้วยเช่นกัน

ดังนั้นทางเทศบาลเมืองหนองปรือจึงได้ลงพื้นที่เพื่อมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ทันทีที่ได้รับการร้องเรียน.