วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+ชุมชนลอยกระทง

เมืองพัทยาจัดประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติในงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา 2566

ที่บริเวณลานกิจกรรมพัทยากลาง (27 พฤศจิกายน 2566) ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้จัดประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ สืบสานและเผยแพร่อนุรักษ์วัฒนธรรมงานประเพณีตามวิถีของไทย ในงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2566 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาและประชาชน ต่างเข้าร่วมแข่งขันประชันฝีมือ เพื่อชิงเงินรางวัล

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์งานฝีมือและรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอีกทางหนึ่ง โดยในปีนี้ได้แบ่งการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

🕯️1.ระดับประถมศึกษา ผู้ประกวดจะต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
🕯️2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ประกวดจะต้องเป็นนักเรียน กำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
🕯️3.ระดับประชาชนทั่วไป – ไม่จำกัดอายุ / เพศ และระดับการศึกษา

แต่ละทีมสามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 4 คน โดยมีเงินรางวัลสูงสุด 14,000บาท ทุกประเภท

บรรยากาศก่อนการเริ่มแข่งขันมีกรรมการเดินตรวจสอบเพื่อเป็นไปตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการประกวดประดิษฐ์กระทง ซึ่งปีนี้มีทั้งหมด 24 ทีม แบ่ง เป็นระดับประถมศึกษาจำนวน 7 ทีม ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10ทีม และระดับประชาชนทั่วไป จำนวน 7ทีม และจะมีการประกาศผลช่วงเวลา 2 ทุ่มวันเดียวกัน.