+covid-19ชุมชน

ชมรมพระเครื่องกระทิงลาย ขานรับคำสั่งคกก.โรคติดต่อจังหวัด ปิดร้านรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

หลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ในการปิดสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงตลาดนัดพระเครื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ ต่อมาผู้สื่อข่าวตระเวนสำรวจตลาดนัดพระเครื่อง ชมรมพระเครื่องกระทิงลาย ซึ่งถือว่าเป็นตลาดพระเครื่องใหญ่อีกแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา พบว่าบรรยากาศเงียบเหงาเป็นอย่างมาก ไม่มีร้านค้าเปิดร้าน ซึ่งเป็นการขานรับนโยบายของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ คำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 18/2564 ลงวันที่ 16 เม.ย.64 และ 19/2564 ลงวันที่ 17 เ.ม.ย. 2564 มีทั้งการปิด/เปิดสถานที่ต่างๆ รวมถึงการห้าม และขอความร่วมมือ ประชาชนในจังหวัดชลบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้องมีคำสั่งในการปิดสถานบริการหลายแห่ง อาทิ สถานบันเทิง ผับ บาร์ สระว่ายน้ำ ร้านเกมส์ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตลาดนัดพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง เป็นต้น ซึ่งหลังจากคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ก็พบว่าสถานประกอบการต่างๆ ต่างขานรับนโยบายกันและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดพระเครื่อง หรือศูนย์พระต่างๆ นอกจากชมรมพระเครื่องกระทิงลายแล้ว ศูน์พระเครื่องทุกแห่งปิดเงียบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่นเดียวกัน.