วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+จิตอาสาประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส

ที่ วัดห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (15 ส.ค.2566) นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส จังหวัดชลบุรี โดยมีพระธรรมวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือของวัดห้วยใหญ่ เจ้าอาวาสวัด และกรรมการวัด ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมกับการเรียนรู้ เป็นพื้นที่แบบอย่างทางด้านกายภาพและด้านจิตใจ รวมถึงกำหนดแนวคิด การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมมาใช้ในการพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ เป็นอารามที่รื่นรมย์ มีความสวยงามตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมไทย

อีกทั้งเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะ ทั้งทางด้านกายภาพ จิตใจ สังคม และปัญญา สืบต่อไป โดยจัดให้มีน้ำดื่ม ขนม และอาหาร จัดเลี้ยงให้กับผู้ที่ร่วมทำความสะอาดวัด