รพ.ชลบุรี เปิดสะพานลอยและลิฟท์โดยสาร อำนวยความสะดวกในการข้ามถนนสุขุมวิท สำหรับผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว

ชลบุรี (29 มีนาคม 2566) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างสะพานลอยพร้อมลิฟท์โดยสาร สำหรับคนพิการหรือผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวข้ามถนนสุขุมวิท ณ บริเวณถนนสุขุมวิท หน้าโรงพยาบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ประธานชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด

ตามที่ เทศบาลเมืองบ้านสวน มีนโยบายการพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดหลัก “เข้าใจสภาพปัญหา เข้าถึงประชาชน และพัฒนาอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยราชการอื่น ซึ่งสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบ้านสวน ที่กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า “เทศบาลเมืองบ้านสวน เมืองแห่งความสุข”

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานลอยพร้อมลิฟท์โดยสารสำหรับคนพิการหรือผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวข้ามถนนสุขุมวิทหน้าโรงพยาบาลชลบุรี แห่งนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 8,385,355.65 บาท เป็นโครงการที่มีประโยชน์กับประชาชนทั่วไป ที่เดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล และในอนาคตจะมีการต่อยอดก่อสร้างสะพานเชื่อมไปยังตึกอุบัติเหตุของโรงพยาบาลชลบุรี ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่มาขอรับบริการให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้แก่นางมะลิวัลย์ เฟื่องพูนทรัพย์ อายุ 61 ปี ผู้ได้รับบาดเจ็บ จากกรณีเกิดเหตุแก๊สระเบิดและเกิดเพลิงลุกไหม้ ภายในบ้านเลขที่ 100/6 หมู่1 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี