-ข่าวแดนใต้

ร่วมชื่นชม..นร.ยะลานำผลงานคว้าเหรียญเงินประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่เกาหลีใต้

           ที่ลานเข้าแถวโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา (22 มกราคม 2563) สำนักงานโครงการ Move world Together นำโดย นายศิริพงศ์ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะฯ ได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เยาวชนในโครงการ Move world Together ที่ได้ไปประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่กรุงโซล ประเกาหลี โดยคว้างรางวัลเหรียญเงิน ได้อับดับที่ 2 ในงาน SLLF, Seoul International Invention Fair 2019 โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมด้วยนายมะยูนิ สามาลูกา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา อ.เมืองยะลา นายมะซากี โตะเก็ง หัวหน้าสำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ครู อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมพร้อมแสดงความยินดี

            นอกจากนี้ คณะจัดโครงการ Move World Together ยังได้มอบรางวัลและทุนพิเศษ สำหรับเยาวชนและครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ประกอบด้วย รางวัลครูเคลื่อนโลก โดยมอบให้ครูที่ปรึกษาที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและเสียสละเวลาในการร่วมกับโครงการ Move World Together พัฒนาเยาวชน ให้กับคุณครูอาร์ตีนี มะเซ็ง และมอรางวัล INNOPA Special Prize จากประเทศอินโดนีเชีย ให้แก่คณะเยาวชนและครูที่ปรึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

            สำหรับนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ส่งเข้าประกวด ระดับนานาชาติ ในงาน “Seoul International Invention Fair 2019” เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เป็นโครงงาน “ผลงานแผ่นเช็คระงับกลิ่นกายจากสารสกัดใบฝรั่ง” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศไทย  โดยชิ้นงานนี้มีนักเรียนร่วมคิดค้น ประกอบด้วย นางสาวพัตมา มอลอ นางสาวนูไรดา แมเราะ นางสาวซาวียะห์ จะปะกียา และนางสาวอาร์ตินี มะเซ็ง ซึ่งทุกคนกล่าวว่า

            “เป็นโอกาสที่ดีมาก ที่มีโครงการดีๆ แบบนี้ นักเรียนจะได้แสดงศักยภาพของแต่ละสาขาวิชา และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชท้องถิ่นอีกด้วย หากรัฐบาลหนุนผลผลิตแผ่นระงับกลิ่นกายจากใบฝรั่ง เป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศ จะเป็นผลดีและรู้สึกสบายใจในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต่อพี่น้องมุสลิมทั่วโลก เพราะใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกหลักศาสนา”

            สำหรับคุณสมบัติของแผ่นเซ็ตระงับกลิ่นกายจากสารสกัดใบฝรั่ง สามารถยับยั้งกลิ่นกายได้ 9 ชั่วโมง ซึ่งสามารถสกัดใบฝรั่ง ที่มีสารแทนนิน มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นกาย และมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันปัญหาผิวใต้วงแขนหมองคล้ำ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ทำให้เกิดคราบเหลืองติดเสื้อผ้าและไร้แอลกอฮอล์ จึงทำให้ชาวมุสลิมสามารถใช้หลังอาบน้ำหรือพกพาระหว่างวัน ซึ่งสะดวกง่ายต่อการพกพาและเหมาะสมสำหรับทุกคน

            ด้าน นายศิริพงศ์ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาโครงการ Move world Together กล่าวว่า โครงการนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีภูมิคุ้มกัน และมีพลังความร่วมมือเพื่อช่วยชุมชนและสังคม เริ่มจากการหาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ๆ เพื่อให้เยาวชนพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น พึ่งตนเองได้ และพร้อมเป็นแกนนำเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพื่อให้สามารถกลับไปพัฒนาโครงงานแก้ไขปัญหาในชุมชนหรือสถาบันการศึกษาของตนเองต่อไป

            ทั้งนี้ โครงการ Move World Together จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา