เมืองพัทยาติดตามความคืบหน้าโครงการระบายน้ำท่วมถนนพัทยาสาย3 งานล่าช้าข้ามปี คาดจบได้ในสิ้นส.ค.นี้

เมืองพัทยา (4 ส.ค.2565) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 3 ประกอบด้วย นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ และนายวสันต์ สุขขี เดินทางมาตรวจสอบและติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สี่แยกไอสปา (มุมอร่อย) เชื่อมถนนพัทยาสายสอง ซอย 4 (เพ็ชรตระกูล) ซึ่งหมดอายุสัญญาจ้างงานไปตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา แต่งานยังไม่แล้วเสร็จ จนประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมาไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร และมีการร้องเรียนหลายครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกาารตรวจสอบหน้างานพบว่าโครงการฯ มีความคืบหน้าไปมากกว่า 80% ด้าน นายบรรลือ กล่าวว่าในวันนี้จะติดตั้งฝาตะแกรงบริเวณรางระบายน้ำ คาดว่าภายในระยะเวลา 6 วันจะสามารถเปิดเส้นทางจราจรเลนส์นอก ได้อีก 1 ช่องจราจร แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ด้านผู้รับเหมาก่อสร้างยืนยันว่าจะเสร็จทั้งระบบภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้แน่นอน

สำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสี่แยกไอสปา (แยกมุมอร่อย) เชื่อมต่อถนนพัทยาสายสอง ซอย 4 (เพ็ชรตระกูล) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 27,420,000 บาท เป็นการดำเนินการงานก่อสร้างบ่อสูบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 5.50×40.00 เมตรความลึกไม่น้อยกว่า 3.8 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมงานก่อร้างบ่อรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4×10 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 2 เมตร จำนวน 1 บ่อ งานวางท่อแรงดัน HDPE ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 850 เมตร

รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อัตราสูบน้ำไม่น้อยกว่า 16 ลบ.ม.ต่อวินาที จำนวน 2 ชุด และดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาด 630 Kva รวมทั้งติดตั้งมิเตอร์ไฟ จำนวน 1 ชุด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่บริเวณแยกไอสปา หรือแยกมุมอร่อยสายสาม

อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ทรัพย์สินและสิ่งของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายเวลาฝนตกหนักต่อเนื่อง.