รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง

พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง กล่าวว่า วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ทางวัดชัยมงคล พระอารามหลวง จึงได้จัดให้มีการหล่อเทียนจำนำพรรษา ระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2565 ซึ่งภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าตลอดระยะเวลา 7 วัน 7 คืนอีกด้วย

สำหรับเทียนจำนำพรรษาที่จะหล่อในครั้งนี้มีขนาดความสูง 1.20 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 นิ้ว รวมจำนวน 39 คู่ เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำนำพรรษาช่วงไตรมาสในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 39 วัด

ทั้งนี้ วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจาก วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) การถวายเทียนพรรษานี้ เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบมาเป็นเวลาช้านาน โดยผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงส์ คือ ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี และเจริญไปด้วยมิตรบริวาร

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมกิจกรรมในเทศกาลวันเข้าพรรษาด้วยการหล่อเทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนพรรษา, ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร, ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ.