อดีตเลขาฯ รมว.ศธ.นำคณะมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีนายกเมืองพัทยาคนใหม่ พร้อมหารือแนวทางพัฒนาเมือง

ที่ห้องประชุมวีไอพี ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายรัฐกิจ เฮงตระกูล สมาชิกตลอดชีพพรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ในโอกาสที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนคนเมืองพัทยา ให้เป็นนายกเมืองพัทยา คนที่ 12

ทั้งนี้ก่อนมอบกระเช้าดอกไม้ นายชาญยุทธ และนายรัฐกิจ ได้ร่วมปรึกษาหารือพร้อมนำเสนอปัญหาในพื้นที่เมืองพัทยาที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม อาทิ ที่จอดรถชายหาด และที่จอดรถเมืองพัทยา ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพอรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ระบบการจราจร และข้อปัญหาอื่นๆ ให้นายกได้พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวยุคหลังโควิด-19 อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาให้เทียบเท่านานาอารยประเทศ

นอกจากนี้ยังสอบถามแผนหรือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเมืองพัทยา ว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใด เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ เบื้องต้น นายกเมืองพัทยา ชี้แจงว่า อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการ

จากนั้น จึงเป็นการมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายกเมืองพัทยา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง.