กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา นำผลไม้จากสวน/ผลิตภัณฑ์แปรรูป ร่วมความยินดีกับนายกเมืองพัทยาคนใหม่

กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา นำโดย นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา พร้อมสมาชิก หอบหิ้วกล้วยน้ำว้าสด จากสวน จำนวน 6 เครือใหญ่ พร้อมกระเช้าน้ำพริกเผา น้ำพริกตาแดง ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาสตรี แสดงความยินดีกับ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาสตรีที่ผ่านมา รวมไปถึงโครงการที่จะเกิดในอนาคต

นางเนาวรัตน์ กล่าวกับนายกเมืองพัทยาว่า สำหรับกล้วย และผลิตภัณฑ์ที่นำมามอบให้ครั้งนี้ ล้วนเกิดจากฝีมือของสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ที่ผ่านการอบรมอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาจัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ภายในครอบครัวของสมาชิก

ในการนี้นายกเมืองพัทยา รับปากว่ายินดีจะให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาในอนาคตต่อไป.