-บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาเตรียมเยียวยาชาวบ้าน หลังขอคืนพื้นที่สาธารณะคลองนกยาง-ปึกพลับ

            ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (28 ม.ค.) นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเอาคืนพื้นที่สาธารณะคลองปึกพลับและคลองนกยาง หลังมีชาวบ้านปลูกสร้างอาคารพักอาศัยรุกล้ำที่สาธารณะส่งผลทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทันเวลาฝนตกหนักต่อเนื่อง สร้างความเดือดร้อนในกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่โดยรอบจากภาวะน้ำท่วมขัง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา เข้าชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการ

            ในที่ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักการช่างได้ชี้แจงว่า การดำเนินการเอาคืนพื้นที่สาธารณะคลองนกยาง บริเวณด้านหลังอำเภอบางละมุงจนถึงร้านอาหารมุมอร่อยแยกไปคลองนาเกลือนั้น จากการสำรวจแนวคลองพบว่ามีอาคารบุกรุกจำนวน 150 หลัง แบ่งเป็นบ้านพักอาศัย-ร้านค้าจำนวน 130 หลัง และห้องเช่า 20 ราย ซึ่งจาการลงพื้นที่พบว่าปัจจุบันในคลองมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เนื่องจากประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณนี้ไม่มีการทิ้งขยะลงคลองแล้ว ทำให้คลองมีความสะอาด

            ส่วนบริเวณสภาพคลองนกยางจากจุดร้านอาหารมุมอร่อยไปถึงบ้านสุขาวดีนั้น พบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้เมืองพัทยาอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข เพื่อเปิดแนวทางระบายน้ำลงสู่ทะเล ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมากับชาวบ้านที่มีการสร้างอาคารบ้านพักอาศัยรุกล้ำคลองสาธารณะนั้นไม่มีการดำเนินคดีแต่อย่างได้ พร้อมทั้งจะนำโมเดลการพัฒนาคลองลาดพร้าวมาเป็นรูปแบบการดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองนกยาง โดยจะให้มีการสร้างที่พักอาศัยถาวรและจัดทำเป็นสวนสาธารณะประโยชน์ ในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าว โดยจะมีการนำเรื่องส่งให้ผู้บริหารเมืองพัทยาพิจารณาต่อไป

            ส่วนคลองปึกพลับนั้น ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารรุกล้ำแนวคลองโดยมีการแบ่งแยกพื้นที่ดำเนินการไว้ 2 ส่วน คือโซน A มีผู้บุกรุก จำนวน 11 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอาคารพาณิชย์ ซึ่งมีแนวระยะร่นจากลำคลองไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด ขณะนี้ได้รื้อถอนอาคารที่รุกล้ำคลองสาธารณะไปแล้ว 4 ราย อยู่ระหว่างการรื้อถอน 5 ราย อยู่ระหว่างการติดประกาศให้รื้อถอนครั้งที่ 3 จำนวน 1 ราย และยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อคุ้มครอง จำนวน 1 ราย

            ส่วนโซน B บริเวณต้นคลอง ส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้ที่มีการพักอาศัยมาเป็นเวลานาน โดยในโซน B นั้นเมืองพัทยาจะเร่งประสานผู้พักอาศัยเพื่อช่วยเหลือเยียว หลังรื้อถอนอาคารที่พักอาศัยรุกล้ำที่สาธารณะต่อไป