วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

ปธ.รับบิชคอมขอบคุณบ้านเพ็ชรตระกูล ใจดีเปิดพื้นที่ให้ชุมชนวัดช่องลมรับคณะดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ได้กล่าวขอบคุณแทนชาวบ้านชุมชนวัดช่องลมที่ทางบ้านเพ็ชรตระกูล ซึ่งเป็นตระกูลเก่าแก่ในเมืองพัทยา ได้อนุเคราะห์ให้ชาวบ้านในชุมชนได้ใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนวัดช่องลมด้วยดีมาโดยตลอด

ทั้งนี้ เนื่องด้วย น.ส.ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล หัวหน้ากลุ่มพัทยาฟ้าสดใส ได้รับทราบถึงข้อมูลว่าทางชุมชนวัดช่องลมมักมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้ายด้วยการรณรงค์รักษาความสะอาดโดยความร่วมมือของคนชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านยังคงติดขัดเรื่องของสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรม ก่อนทางประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะจะนำข้อมูลไปบอกกล่าวต่อหัวหน้ากลุ่มพัทยาฟ้าสดใส จนในที่สุดได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ว่างภายในซอย 2 นาเกลือ ได้เป็นการชั่วคราวหากชุมชนมีการจัดกรรม

อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณแทนชาวบ้านและชุมชนวัดช่องลมที่บ้านเพ็ชรตระกูลมีความกรุณาและใจดีให้ชาวบ้านได้ใช้พื้นที่เป็นการชั่วคราวในการทำกิจกรรมของชุมชนในช่วงที่ผ่านมา ทั้งการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิ้ลของชุมชน การจัดการประชุมชาวบ้านในชุมชนเพื่อให้องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านได้จัดกิจกรรมต้อนรับทัวร์ จึงทำให้ชาวบ้านรู้สึกตื้นตันใจที่มีผู้ให้ความสนใจกลุ่มพัฒนาอาชีพของตนเอง ที่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังหงส์ จ.แพร่ นำโดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังหงส์ นายเจริญ อินทราวุธ ได้มาเยี่ยมเยือน ซึ่งก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในหลายกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้ด้วยเช่นกัน