ข้าราชการ พนักงาน ทม.หนองปรือ ร่วมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2565

ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลเมืองหนองปรือ ทุกกองงาน ร่วมใส่เสื้อลายดอกและร่วมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ โดย นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นำคณะเหล่าผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า เหล่าข้าราชการ พนักงาน ต่างทยอยเดินทางมา พร้อมด้วยขันน้ำ น้ำอบไทย ร่วมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร และขอขมาในสิ่งที่ล่วงเกินในตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุนั้น เป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย

สำหรับประเพณี รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ นอกจากจะเป็นการขอพรจากผู้อาวุโสแล้วยังแฝงไปด้วยการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เพื่อขอขมาในสิ่งที่ล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่าย และรักษามาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19