SafeT Travel ร่วมกับ Nusa CSR และ SME D Bank จัดสัมมนาต่อยอดโอกาสทางธุรกิจท่องเที่ยวด้วยเทรนด์สุขภาพสายเขียว

ที่เลเจนด์สยาม พัทยา จ.ชลบุรี (9 เม.ย. 2565) นายภาณุเมศวร์ เศรษฐสิริสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ (CMO) บริษัท เซฟที ทราเวล จำกัด กล่าวเปิดงานสัมมนา “พลิกฟื้นธุรกิจโรงแรม สู่บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจร” (Hotel & Resort Tranformation Wellness Tourism) โดยมีตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

บริษัท เซฟที ทราเวล จำกัด ได้ร่วมกับบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ในนามของ NUSA CSR และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) จัดสัมมนาในครั้งนี้ ประเดิมที่แรกของประเทศที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ก่อนจะมีแผนจัดทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจอัพเดทเทรนด์สุขภาพด้วยพืชกัญชาและกัญชง การใช้งานเทคโนโลยีด้วยแอปพลิเคชั่นสัญชาติไทยอย่าง Safe T Travel และการเข้าถึงแหล่งเงินด้วย SME D Bank ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ

ในงานได้จัดสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ ทำไมต้องเปลี่ยน การเริ่มธุรกิจกับต้นไม้มหัศจรรย์, Trend สุขภาพสายเขียว ครบจบที่เดียว, Transformation Hotel & Resort to Wellness Solution และหัวข้อเติมทุนภาคธุรกิจท่องเที่ยว ให้ Re-Start แล้วไปต่อ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ นางสาวศิริญา เทพเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน), นายภาณุเมศวร์ เศรษฐสิริสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ (CMO) บริษัท เซฟที ทราเวล จำกัด และ นางสาวทัดทรวง อักษรมัต ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank)