หน.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา เข้าเยี่ยมคารวะนายกเมืองพัทยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ทึ่ศาลาว่าการเมืองพัทยา (18ส.ค.2565) นายชาติสุธี อินทร์ศรี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา เข้าเยี่ยมคารวะ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ในโอกาสแนะนำตัวเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเมืองพัทยาคนใหม่

นายสุชาติ กล่าวว่า พร้อมและยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนภารกิจของเมืองพัทยา นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และทิศทางของเมืองพัทยา รวมถึงแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา

ปัจจุบันสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา มีผู้มายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง ประมาณ 400-500 เล่มต่อวัน เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.ดังนั้นจึงขอแนะนำประชาชน ไม่อยากรอนาน ให้หลีกเลี่ยงไปใช้บริการวันจันทร์ เพื่อลดความแออัด และความรวดเร็วในการใช้บริการของสำนักงานฯ หรือจองคิวล่วงหน้าได้ที่ www.qpassport.in.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038-422438 หรือ in box