-ชุมชนสาธารณสุข

ทม.หนองปรือเสริมเขี้ยวเล็บนักจัดการสุขภาพชุมชน เตรียมพร้อมเปิดคลินิกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฟรี 4 ครั้ง เริ่ม 22 ก.พ.นี้

ที่เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมองหนองปรือ (15 กุมภาพันธ์ 2565) นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในการเปิดการอบรมนักจัดการสุขภาพชุมชน ประจำปี 2565 โดยมีนักจัดการสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือทั้ง 4 เขต เข้าร่วมในการประชุมโดยพร้อมเพรียง

พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขได้ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฟรี โดยภายในงานมีการกิจกรรม ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น แพทย์แผนไทย คัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง กายภาพบำบัด ทันตกรรม บริการตรวจ/ขูด/อุด/ถอน คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทั้งนี้บริการดังกล่าวจะเปิดให้บริการ 4 ครั้ง ประกอบไปด้วย
– วันที่ 22 ก.พ.2565 ที่สนามฟุตซอล สวนสาธารณะ หลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ
– วันที่ 23 มี.ค.2565 ที่ลานกิจกรรมชุมชนห้วยร่วม (ปากซอยร่วมสุข 4)
– วันที่ 17 พ.ค.2565 ที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนมิตรสัมพันธ์
– วันที่ 14 มิ.ย.2565 ที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนบ้านกลาง

ในการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือสามารถเข้าใช้บริการฟรี สนับสนุนกิจกรรมโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านมาบประชัน เทศบาลเมืองหนองปรือ ☎️ 038-249494