วัดชัยมงคลพระอารามหลวง เปิดให้พุทธศาสนิกชนทำบุญ-เวียนเทียน ในวันมาฆบูชา ตามปกติ

พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงนี้ ประเดิมกิจกรรมแรกกับวันมาฆบูชา โดยในปีนี้พบว่าหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ดีขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆสามารถที่จะปฏิบัติได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตราการของ ศบค.อย่างใกล้ชิด

สำหรับกิจกรรมวันมาฆบูชาจะได้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ากันการทำบุญตักบาตร จากนั้นในช่วงเย็นทางวัดก็ได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน นำดอกไม้ ธูปเทียน ไปเวียนรอบพระอุโบสถ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งกิจกรรมในวันมาฆบูชานั้นทุกวันในประเทศก็ได้เริ่มปฏิบัติกันตามปกติเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดีขึ้น และ ประชาชนหลายคนเริ่มเรียนรู้เรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการป้องกันตัวเองได้ดีขึ้น กอปรกับประชาชนฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นในการจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงวันมาฆบูชา น่าจะไม่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 แต่อย่างใด แต่ก็ยังคงเข้มในส่วนของมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดตามข้อกำหนดของศบค.อย่างต่อเนื่อง อาทิ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่าง

พระราชสารโสภณ ระบุอีกว่านอกจากนี้ วัดยังได้เปิดโอกาสให้บรรดาพ่อค้า แม่ค้า ร่วมออกร้านจำหนายสินค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับวันมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 3 เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป